“Langzaam open ik mijn ogen. Ik geeuw en bedenk hoe laat het is. Geen klok in de buurt, elke tijdsaanduiding ontbreekt. Opstaan is uitgesloten. Ik rek me uit en probeer te ontdekken wie de vrouwmens is die naast mij ligt. Zure lucht van zweet en verschaald bier. Lege flessen, kaarsen. Ik waan me de enige overlevende van een wereldvernietigende explosie. Natuurlijk, dat is het! Er is een atoombom gevallen die alles en iedereen verwoest heeft. Ook mijn studentenhok. Vandaar de ravage, de vernielde meubelen. Een wee gevoel trekt door mijn maag en baant zich een weg naar boven. Ik grijp een kartonnen doos en braak zonder geluid te maken. Iemand kreunt, draait zich om en slaapt verder. Wie is zij? Afgaand op de schemering moet het bijna avond zijn. Verslapen. Te laat om boodschappen te doen.”
Studentenleven. De meest onbekommerde tijd uit het leven. Niets hoeft, alles mag. Geen geld en toch kan alles. Studeren is terugkeren naar eerste levensbehoeften. Niezen, lachen, huilen en braken. Alles gaat vanzelf, als in een reflex. Bier als moedermelk. Studenten verenigd in een overvloed aan tijd.

Zie hier het Heerendispuut Lucifer. Reeds sedert 1989 een roemruchte naam in het Maastrichtse. Heeren genietend van het leven, verenigd in een broederschap. Lieden zonder gareel. Mannen van de nacht, die het ware licht niet schuwen. Eloquent, vriendelijk voor kind, dier en ouderling. Vaardig met de vuist, met hart voor Koning en vaderland. Fertiel, daadkrachtig, zonder omhaal. Sterk van lijf en leden met een ietwat verdorven doch scherpe geest. Geen inspanning gaat te ver, hoewel ontspanning toch zeker onze voorkeur geniet. Bescheidenheid is een gemis.

Borrels, feesten, bierestafettes, nieuwjaarsdiner, papadag, vergaderingen, weekenden weg, sportieve veldslagen. Slechts een greep uit de activiteiten die gedurende een jaar plaatsvinden.

Resumé
Heerendispuut Lucifer. Een onafhankelijk dispuut met traditionele inslag. Wij geloven dat studeren meer is dan alleen maar drinken. Daarom. De Lucifergedachte: gezelligheid, dronkenschap, vrouwen. Onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

 

Contact

Heerendispuut Lucifer
Franquinetstraat 14a
6217 KV Maastricht

T: +31 (0)6 14 91 45 20
M: info@hdlucifer.nl

Bank: NL 56 RABO 0174.8167.15 tnv HD Lucifer

Bestuur

Praeses: Timon Vercoulen
Quaestor: Simon van Veen
Abactis: Harm Kemp

Studentencafé de Beurs

Samen met de disputen Hyperion, Pandora en Schanulleke beheren wij onze eigen kroeg. Met trots kunnen wij zeggen dat deze veel bezocht wordt door een groot deel van de studenten in Maastricht.

www.studentencafedebeurs.nl

This is a test